top of page

Đôi Lời

Finding Inspiration in Every Turn

  • VWES được thành lập bởi một nhóm kỹ sư muốn chứng minh rằng: Khách hàng không cần phải thỏa hiệp vấn đề ô nhiễm môi trường đối với việc tiếp cận công nghệ xử lý nước tiên tiến với chi phí cao.

  • Công nghệ tiên tiến với khả năng đạt được tiêu chuẩn xả thải của Châu Âu và Hoa Kỳ, kết hợp tái tạo năng lượng có thể xử lý tốt hơn, hiệu quả, và tiết kiệm hơn so với Công nghệ truyền thống, góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững của chính phủ Việt Nam.

  • Với hơn 30 năm kinh nghiệm (tổng hợp) thiết kế và quản lý thành công với nhiều dự án quy mô lớn và nhỏ đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách dự án.

Câu Chuyện Của Chúng Tôi

VWES tập hợp các thành viên từ những kỹ sư tâm huyết đang làm việc từ các công ty, tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ và Châu Âu với mong muốn tạo ra toàn bộ hệ sinh thái xử lý nước/nước thải mới, góp phần nâng tầm nền tảng công nghệ nước nhà, đưa Việt Nam hòa nhập nhanh vào tiêu chuẩn công nghệ của thế giới trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu.

bottom of page