top of page

Hội Thảo Mô Hình Hóa

Giới thiệu việc Ứng dụng công nghệ mô hình hóa trong việc thiết kế, vận hành và quản lý quy trình xử lý nước thải trên Thế giới và định hướng ứng dụng cho công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam

z5214427656600_5e3b07a73a8fd0b489dbbba6bff991c7.jpg
 1. Nội dung Hội Thảo:​​

  • Phần lý thuyết:

   • Tổng quan được Ứng dụng công nghệ mô hình hóa trong việc thiết kế, vận hành và quản lý quy trình xử lý nước thải trên Thế giới và ở Việt Nam;

   • Giới thiệu một số Ứng dụng công nghệ mô hình hóa trong việc thiết kế, vận hành và quản lý quy trình xử lý nước thải;

   • Làm rõ lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ mô hình hóa trong quy trình xử lý nước thải cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt trong giáo dục đào tạo.

  • Thực hành phần mềm mô hình hóa SUMO với 3 bài tập:

   • BT 1: Định luật bảo toàn khối lượng của mô hình

   • BT 2: Quản lý và tối ưu vận hành nhà máy xử lý nước thải bằng mô hình

   • BT 3: Ứng dụng mô hình trong việc thiết kế hệ thống sục khí bể hiếu khí

 2. Hình thức tổ chức:

  • Trực tiếp/Trực Tuyến

  • Phần lý thuyết sẽ được tổ chức theo hình thức thuyết trình, theo sau đó là phần câu hỏi và trả lời

  • Phần thực hành sẽ được tổ chức theo hình thức thi đấu giữa các team của sinh viên:

   • Đơn vị tổ chức sẽ hướng dẫn các kiến thức cần thiết cho từng bài tập

   • Mỗi team sẽ có từ 4-5 sinh viên và sẽ dùng chung 1 đến 2 máy cá nhân của sinh viên để thực hành mô hình hóa[

   • Các team sẽ trả lời các câu hỏi cho từng bài tập, team nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ thắng phần bài tập đó và sẽ được nhận thưởng cuối buổi thực hành.

 3. Các Yêu cầu trước buổi hội thảo:

  • Sinh viên nên có các kiến thức cơ bản sau: 

   • Sơ đồ khối các công nghệ xử lý nước thải phổ biến

   • Cấu hình thiết kế các bể vi sinh phổ biến như aerotank, AO

   • Các thông số thiết kế cơ bản như: lưu lượng, tải lượng, tuổi bùn SRT, nồng độ oxy hòa tan DO, dòng nội tuần hoàn..

  • Xác nhận tham gia hội thảo qua Google form tại https://forms.gle/kzshvCaJM6reQgJp6  (hoặc quét mã QR trong phụ lục) hạn cuối 2 ngày trước khi ngày hội thảo để nhận được email cung cấp license dùng thử phần mềm SUMO trong 30 ngày.

QR_DangKyHoiThaoGoogleForm.JPG

​GOOGLE FORM ĐĂNG KÝ HỘI THẢO

 • Để thực hành bài tập, bạn vui lòng tải xuống phần mềm SUMO và cài đặt theo hướng dẫn trong liên kết dưới đây, và gửi mã MIC đến vwes.consulting@gmail.com  (bắt buộc, trước 2 ngày diễn ra đào tạo) để có thể nhận được key dùng thử phần mềm SUMO qua email bạn dùng để đăng ký tham dự buổi đào tạo

 • Làm theo hướng dẫn cài đặt phần mềm SUMO tại đây: Cài đặt Sumo_MIC_VWES.pdf

QR_HuongDanCaiDatSUMO.JPG

​HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SUMO

 • Xem qua tài liệu và video giới thiệu giao diện làm quen với phần mềm SUMO tại đây:

Xin cám ơn!

bottom of page